top of page
  • Writer's picturegd

Chapter 7 : การเลือกใช้วัสดุประเภทไม้และวัสดุทดแทนไม้ 1

Updated: Jun 12, 2019

Green way

Chapter 7 : การเลือกใช้วัสดุประเภทไม้และวัสดุทดแทนไม้ 1


ในงานออกแบบและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนและอาคารต่างๆ  วัสดุประเภทไม้ เป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึก อบอุ่น ผ่อนคลาย ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงทำให้ความต้องการใช้ไม้ในงานก่อสร้างมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรป่าไม้ก็มีอยู่อย่างจำกัด และใช้เวลานานในการปลูกทดแทนขึ้นใหม่ ดังนั้น การเลือกใช้ไม้หรือวัสดุทดแทนไม้ในงานก่อสร้าง จึงควรที่จะมีการเลือกใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานและแนวความคิดด้านการอนุรักษ์


การเลือกใช้ไม้จริงในงานก่อสร้าง สามารถทำให้ถูกต้องในแนวทางกรีนได้ นั่นก็คือการเลือกใช้ไม้ FSC


ไม้ FSC certified คืออะไร?


FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council เป็นองค์กรอิสระ ที่ไม่แสวงหากำไร ถูกตั้งขึ้นมาจากการสนับสนุนของหลายองค์กร เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดย FSC จะทำหน้าที่ตรวจสอบ รับรองป่าไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (timber-based products) โดยวิธีการตรวจสอบ ว่าไม้ที่นำมาใช้ ได้นำมาจากป่าเพื่อเศรษฐกิจ ที่มีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และชุมชน (responsible forest management) เพื่อผู้บริโภคจะมีโอกาสในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


FSC ตรวจและรับรองอย่างไร?


การตรวจของ FSC นั้นถือว่ามีความเข้มงวด เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยในกรณีของผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการระบุว่าใช้ไม้ FSC จะต้องมีการอ้างอิงทุกขั้นตอนย้อนกลับไปตั้งแต่การนำไม้มาจากป่า ตลอดกระบวนการจนถึง supply chain

  1. สำหรับป่าไม้ FSC จะตรวจสอบและให้การรับรองเป็น FM (Forest Management)

  2. ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีการตรวจสอบย้อนไปในแต่ละขั้นตอนจะรับรองแบบ CoC (Chain of Custody)

จากป่าไม้ ผ่านไปยัง โรงเลื่อยไม้ ไปยัง ผู้ผลิต และไปยังผู้บริโภค แต่ละช่วงจะต้องมี CoC  ทั้งหมดจึงจะสามารถบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับการรับรองจาก FSC

อาคารเขียวกับ ไม้ FSC


ระบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บางระบบ เช่น LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสหรัฐอเมริกา ได้มีการให้คะแนนการใช้ไม้ที่ได้รับการรับรองจาก FSC แยกเป็นหัวข้อต่างหากอยู่ในหมวดของการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง 1 แต้มสำหรับโครงการที่มีการใช้ไม้ FSC มากกว่า 50% ของมูลค่าของการใช้ไม้ทั้งหมดในโครงการ


สำหรับในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ประเภทเยื่อไม้ที่นำมาผสมในผลิตภัณฑ์ประเภทไม้เทียม ก็ได้มีการใช้เยื่อไม้ที่รับการรับรองจาก FSC บ้างแล้วเช่นกัน ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://info.fsc.org/


โปรดติดตามเรื่องการเลือกใช้วัสดุประเภทไม้และวัสดุทดแทนไม้ ต่อในตอนที่ 2  นะครับ

91 views0 comments

Recent Posts

See All

Chapter15 : การออกแบบบ้านเพื่อการป้องกันความร้อน

Green Way Chapter 15 : การออกแบบบ้านเพื่อการป้องกันความร้อน การออกแบบบ้านโดยเน้นเรื่องการติดแอร์ให้ประหยัดพลังงานในบ้านเพื่อทำให้บ้านเย็นเป็นหลักนั้นเป็นการประหยัดพลังงานที่ดีประการหนึ่ง แต่ในขณะเดียว

Chapter 14: การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในอาคาร

Green way Chapter 14: การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในอาคาร วันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงกันเป็นหมวดที่สองที่อยู่ในการประเมินอาคารของ LEED นั่นก็คือเรื่องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในอาคาร คำถาม

Chapter 13: ที่ตั้งโครงการอย่างยั่งยืนในนิยามของ LEED (3)

Green way Chapter 13: ที่ตั้งโครงการอย่างยั่งยืนในนิยามของ LEED (3) “เสียสละเพื่อส่วนรวม” คำๆนี้ พูดง่ายแต่ทำยากนะครับ เพราะว่า การเสียสละแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนเห็น และส่วนใหญ่ไม่มีใครบังคับให้เรา

Comments


bottom of page